דאבלטק מספקת פתרונות גבייה לביצוע תשלומים קטנים ממשתמשים: גבייה באמצעות SMS וגבייה באמצעות כרטיסי אשרי, פתרונות אלו נועדו לגביית תשלומים עבור תכני מידע ושירותים שונים.