מדיניות הפרטיות

אתר זה הינו “כרטיס ביקור” של חברת דאבלטק בע”מ ואין בו רישום ולכן אינו אוסף כל מידע על המשתמשים

יש לעיין ב”מדיניות הפרטיות” של כל אתר שמפעילה החברה שלנו בצורה פרטנית, שם נמצאים כל הפרטים