תקנון

אתר זה הינו “כרטיס ביקור” של חברת דאבלטק בע”מ ואין בו רישום ולכן אינו אוסף כל מידע על המשתמשים

יש לעיין ב”תנאי שימוש” של כל אתר שמפעילה החברה שלנו בצורה פרטנית, שם נמצאים כל הפרטים